Історія України опорні конспекти 10 клас

Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії

У липні 1917 р. В. Винниченко разом з генеральними секретарями X. Барановським і М. Рафесом вдруге поїхав до Петрограда. Переговори з Тимчасовим урядом нічого не дали.

На основі II Універсалу Мала рада виробила Статут вищого управління України, який Тимчасовий уряд Росії не затвердив. Статут був прообразом української конституції: визначав функції вищих органів державного управління, межі їхньої компетенції, порядок роботи й взаємовідносин з органами в Петрограді тощо.

Натомість Тимчасовий уряд 4 серпня 1917 р. видав Тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату, яка суттєво обмежувала права України:

1. Генеральний секретаріат мав стати органом Тимчасового уряду, а не Центральної Ради.

2. Генеральний секретаріат має бути призначено Тимчасовим урядом на подання Центральної Ради.

3. Центральна Рада позбавлялася законодавчих прав.

4. До складу Генерального секретаріату входило не 14, а лише , 9 секретарів, 4 з яких мали бути представниками меншин.

5. Українська територія мала становити лише п’ять губерній (Київська, Волинська, Подільська, Полтавська, частково Чернігівська).

6. З компетенції Центральної Ради вилучалися військові, судові, продовольчі справи, а також пошта, телеграф, суд, шляхи, транспорт.

«Тимчасова інструкція» викликала в Україні тривалі дебати, але Центральна Рада прийняла її, хоча й з окремими застереженнями. Склалася ситуація, за якої Центральна Рада не мала сили, щоб відкрито виступити проти Інструкції, а Тимчасовий уряд був не в змозі реалізувати її положення на практиці.

Висновки

1. Основні положення «Інструкції...» порушували компроміс між Українською Центральною Радою і Тимчасовим урядом.

2. Розходження Центральної Ради з Тимчасовим урядом торкалися лише національного питання і перспектив устрою України.

3. Щодо питань економічної, земельної, соціальної політики, то тут розходження були незначними або взагалі їх не існувало.