Історія України опорні конспекти 10 клас

Зміни в політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення

У країні важке становище, параліч влади, повне безладдя; поширення анархії, грабежі.

Зупинилися заводи, фабрики, шахти, порушувалася робота залізниць, завмирала торгівля. Голод охопив Чернігівщину та інші райони України. Продовольчих запасів було мало. Податків ніхто не платив. Селянство, змучене війною, розорялося. Суд, поліція не діяли. З фронту масово втікали солдати-дезертири.

Центральна Рада допустилася низки помилок

1. Виявилася непослідовною у захисті прав українського народу.

2. Була схильна до компромісів із Тимчасовим урядом (навесні і влітку 1917 p.).

3. Вона фактично не займалася вирішенням соціально-економічних проблем, а зосередила свою увагу на національних питаннях.

4. Нічого не зробила для проведення аграрної реформи, якої від неї дуже чекало українське селянство.

5. Лідери Центральної Ради нічого не робили для створення боєздатної армії, а висували тезу, що революційний народ захистить себе сам.

6. Була недовіра до українізованих військових частин, а тому відкинули пропозицію П. Скоропадського надати в розпорядження Центральної Ради українізований корпус із 40 тис. бійців, які були добре організованими; дисциплінованими.

7. Бракувало досвіду у вирішенні суто практичних проблем:

• збереження правопорядку,

• забезпечення міст продуктами,

• організація роботи залізниць тощо.

8. Багато часу забирали суперечки,, особливо між соціал-демократами і соціалістами-революціонерами.

9. Зв’язок з Масами обмежувався виступами на мітингах, у містах, а вплив на село, де проживало більшість населення України, був незначним.

10. Утопічним було ставлення Центральної Ради до чиновників. Голова уряду В. Винниченко називав їх «найгіршими і найшкідливішими людьми», але швидко стало зрозуміло, що без армії і чиновників не обійтися.

Визрівала загальна політична криза. Прорахунки Центральної Ради призвели до того, що вона почала втрачати підтримку широких верств українського населення.

На арену політичної боротьби виходять більшовики, які виступають з ідеєю про переростання буржуазно демократичної революції в соціалістичну.

Гасла більшовиків про загальну рівність і справедливість забезпечують їм підтримку пролетарських мас, особливо в індустріальних центрах, у яких більшовики ведуть потужну агітацію і пропаганду.

В Україні Посилювалася загальнонаціональна криза:

• прогресує розруха народного господарства;

• загострюються міжнаціональні конфлікти;

• продовжується війна;

• характерне безсилля державної влади;

• влада на місцях стала некерованою.