Історія України опорні конспекти 10 клас

Український визвольний рух (1917—1921  pp.)

Передумовою революції в Україні стала Перша світова війна, яка зумовила злидні, численні жертви серед українців, політичну й економічну кризу.

Лютнева революція 1917 р. в Росії спричинила посилення політичної боротьби в Україні, вихід на політичну арену широких народних мас, зростання ролі політичних партій, появу Центральної Ради, у роботі якої надавалися переваги вирішенню питань національного розвитку.

1917—1918 pp. Українська революція належала до. найважливіших подій в історії України XX ст.

Це був період піднесення та стрімкого розвитку національно-визвольного руху, загострення національних і соціальним проблем, спроби створити державність. Достойним проявом державницького будівництва стало розроблення важливих програмних документів, особливо Конституції України.

Великою заслугою Центральної Ради було те, що вона поновила державницьку свідомість, провела Україну від підданства Росії до автономії, а потім і незалежності.

Утім Центральна Рада не могла вирішити соціальних проблем, не мала сил, щоб протистояти агресії Росії.

1918—1921 pp. Період боротьби за збереження Державної незалежності України, яка вилилася у кровопролитну війну. Тривала жорстока міжусобиця, кривава громадянська війна між самими українцями, величезні втрати й страждання, що призвело до поразки.

Не вдалося закріпити українську державність, яку було втрачено.

На Сході України насаджено тоталітарне більшовицьке правління. Західні землі окупували Польща, Чехо-Словаччина, Румунія. На багато років Україна знову була приречена на поневолення, пограбування її природних багатств, матеріальних, сировинних і людських ресурсів.