Історія України опорні конспекти 10 клас

Продовження Української революції

Український національний конгрес

(6—8 (19—21) квітня 1917 р., м. Київ)

На з’їзд прибуло близько 1 тис. делегатів усіх регіонів України від політичних партій і різноманітних політичних організацій — селянських, військових, робітничих, економічних, культурних та українських громадських організацій Петрограда, Москви, Криму, Кубані, Холмщини.

Причини скликання Українського національного конгресу

1. Наростання українського руху.

2. Необхідність перетворити Центральну Раду, що була представлена київськими національними громадськими організаціями, на всеукраїнський політичний центр, який мав стати організаційним центром у відродженні української державності, представницьким органом українського народу.

3. Ведення боротьби за широку національно-територіальну автономію у складі Російської демократичної республіки.

Рішення Конгресу

1. Конгрес заслухав і обговорив низку доповідей:

• про принципи федералізму;

• про способи утворення автономного устрою;

• про забезпечення прав національних меншин.

2. Прийняв постанову про необхідність домагання національно-територіальної автономії для України і перебудови Російської держави на федеративну демократичну республіку. «Лише національно-територіальна автономія України у змозі забезпечити потреби українського народу і всіх інших народів, що живуть на українській землі».

3. Визнали Центральну Раду як революційний парламент.

4. Обрали новий склад Центральної Ради зі 115 осіб (2/3 місць відведено представникам міст і губерній, 1/3 — політичним партіям).

5. Обрано керівництво Центральної Ради:

голова — М. Грушевський,

заступники — В. Винниченко і С. Єфремов.

6. Центральна Рада обрала виконавчий орган - Комітет (згодом його названо Малою радою) з 20 осіб для постійної роботи між сесіями.

Наслідки

• «Конгрес був першим відродженням нації на шляху державності» (В. Винниченко).

• Конгрес сприяв піднесенню авторитету Української Центральної Ради.

• Продемонстрував високу активність громадських і політичних сил України, які прагнули відродити національно-територіальну автономію України.

• Це був перший крок відродження нації на шляху .державності.

• Розпочалася робота зі створення підлеглих Центральній Раді її місцевих органів влади (губернських, міських, повітових).