Історія України опорні конспекти 10 клас

Життя на фронті й у тилу

На фронті

1. Через територію України проходила лінія фронту, яка прокочувалася то на захід — по галицьких і буковинських землях, то на схід — по Волині і Поділлю, залишаючи після себе руїни, сльози й смерть.

2. На західноукраїнських землях відбувалися безперервні воєнні дії.

3. Війна принесла народним масам великі руйнації, матеріальні збитки і смерть.

4. Унаслідок боїв було знищено сотні населених пунктів, 650 шкіл, понад 500 тис. житлових та господарських будинків (40%), понад 1,5 тис. промислових споруд.

5. На Буковині поголів’я коней та свиней зменшилося на 60%, овець — на 47%.

6. Інші території опинилися в прифронтовій смузі, постачали фронтам живу силу, спорядження, продовольство, тягло, лікували поранених, розміщували сотні тисяч біженців і евакуйованих.

7. Російська армія була погано озброєна, не вистачало най- необхіднішого: в грудні 1914 р. російські артилеристи одержали наказ витрачати на день лише по одному снаряду.

8. Царський уряд витратив на війну величезні кошти — 41 млрд золотих рублів.

У тилу

1. Економіка України працювала на воєнні потреби.

2. На повну потужність працювали лише ті галузі промисловості, які безпосередньо задовольняли потреби фронту (вугільна, металургійна), інші скорочували виробництво.

3. Руїна охопила транспорт.

4. Ціни на предмети першої необхідності в 1916 р. порівняно з цінами довоєнного часу виросли в 4 — 6 разів.

5. Впала купівельна спроможність населення через інфляцію.

6. Існували величезні злигодні.

7. Погіршилася робота залізничного транспорту

8. Нафтова промисловість Галичини зменшила виробництво на 1/3.

9. У Наддніпрянській Україні у селах залишилося лише 38,7% працездатних чоловіків, решту призвано на війну.

10. Західна Україна була спустошена.

11. Значні економічні труднощі.

Життя жінок у роки війни

1. Власники підприємств домоглися від уряду скасування обмежень на використання жіночої й дитячої праці.

2. У складі промислових робітників України чисельність жінок і підлітків у 1914 р. становила 61 тис., а у 1917 р. — 218 тис., тобто більше ніж утричі.

3. Робочий день тривав на підприємствах у роки війни до 15—16 год на добу.

4. Заводська адміністрація не бажала витрачатися на охорону праці й техніку безпеки.

5. Жінках доводилося після роботи стояти в довгих чергах за хлібом.

Втрати і здобутки України у Першій світовій війні

Здобутки

• Відбулася спроба створити національну армію - Українських січових стрільців (УСС),(1914 p.).

• Розпалися Російська й Австро-Угорська імперії, що створило умови для об’єднання українського народу.

• Відбулася Українська національно-демократична революція.

• Проголошено УНР і ЗУ HP та їх Злуку.

• Відбувалося залучення українців до передових науково-технічних досягнень.

Втрати

1. Великі матеріальні й людські втрати.

2. Руйнування народного господарства внаслідок військових дій на території України.

3. Участь українців у братовбивчій війні на боці Росії та Австро-Угорщини.

4. Переслідування видатних діячів культури.

5. Депортація населення.

6. Безробіття, голод.

7. Фінансова криза: інфляція та криза банківської системи.

8. Політична криза.

9. Брак робочої сили.

10. Прихід до влади більшовиків.

11. Не було єдності українського політичного руху.

Підсумки

1. Небачені масштаби війни вичерпали сили чотирьох імперій — Російської, Німецької, Австро-Угорської, Османської та призвели до їх розпаду. Українці, як і інші поневолені народи Центральної та Східної Європи, скористалися цими обставинами для проголошення власної національної держави.

2. Війна ослабила Російську імперію та Австро-Угорську монархію, створивши умови для об’єднання всіх українських земель.

3. Війна ще більше загострила протиріччя в російському суспільстві та підштовхнула його до нової революції.

4. Загострилося національне питання і спричинено зростання української національної свідомості.