Історія України опорні конспекти 10 клас

Україна під час Першої світової війни та Української революції

Перша світова війна (1914— 1918 pp.) започаткувала один із найтрагічніших періодів в історії українського народу. Українські землі, особливо Галичина, перетворилися на арену жорстоких битв. Понад 3,5 млн українців у російській армії й 250 тис. в австро-угорській змушені були воювати один проти одного і вбивати один одного, відстоюючи інтереси чужих держав:

Кожний із учасників війни розраховував у разі поразки супротивника по-своєму поділити завойовані землі, особливо українські. Україна фігурувала в експансіоністських планах як Антанти, так і центральних держав.

Небачені масштаби війни вичерпали сили трьох імперій Російської, Німецької та Австро-Угорської — і призвели до їхнього розпаду. Українці, як і інші поневолені народи Центральної й Східної Європи, скористалися цими обставинами для проголошення власної національної держави .

Українська революція 1917-1918 pp. охоплювала всі українські землі й була наслідком розпаду імперій. Усі події Російської і Української революцій відбувалися під впливом виснажливої війни. Воєнні дії негативно вплинули на всі сфери життя українського народу.

Зростала господарська розруха, різко погіршилася робота залізничного транспорту. Гостра криза охопила сільське господарство: значно скоротилися посівні площі, знизилася урожайність, у країні гостра продовольча криза.

Значно погіршилося матеріальне становище населення України. Війна спричинила інфляцію та суцільний дефіцит. Усе це привело до Української революції, яка зазнала поразки.

Події національно-визвольних змагань стали важливим уроком для наступних поколінь борців за визволення України.