Історія України опорні конспекти 10 клас

Союз визволення України (СВУ)

(політична організація, заснована 4 серпня 1914 р. у Львові емігрантами з Наддніпрянської України, які перед початком Першої світової війни проживали у Львові. Проіснувала до червня 1918 р.)

Організатори СВУ — Дмитро Донцов; Володимир Дорошенко, Андрій Жук, Микола Залізняк, Маркіян Меленевський, Олександр Скоропис-Йолтуховський та ін. Голова СВУ — Д. Донцов.

Кінець серпня 1914 р. Центром СВУ став Відень, оскільки російські війська зайняли Львів.

У програмі СВУ «Наша платформа» проголошено такі завдання організації:

1. Утворення самостійної Української держави.

2. Встановлення конституційної монархії.

3. Заснування демократичного устрою.

4. Надання рівних прав і свобод представникам усіх національностей.

5. Забезпечення самостійності українській церкві.

6. Сформування навколо СВУ коаліції непримиренних ворогів Російської імперії.

Вони розраховували на допомогу Австро-Угорщини і Німеччини, вбачаючи у них силу, здатну подолати Російську імперію. Від Німеччини та Австро-Угорщини СВУ отримували матеріальну допомогу.

Діяльність Союзу визволення України

1. Видали відозву «До українського народу в Росії», в якій закликали українців зустрічати австро-угорські війська як визволителів.

2. Видали відозву «До громадської думки Європи», в якій запевняли, що Україна, ставши самостійною державою, буде для Європи твердинею проти експансії Росії.

3. СВУ мав своїх повноважених представників у Берліні, Софії, Стамбулі, Женеві, Римі, Стокгольмі, Осло.

4. Від кінця 1914 р. у Відні виходив « Вісник Союзу визволення України».

5. У 1915 р. діячі СВУ почали видавати у столиці Болгарії (Софії) українською мовою газету «Робітничий прапор».

6. СВУ розгорнула активну роботу серед військовополонених українців з російської армії у таборах Австро-Угорщини і Німеччини.

7. Домоглися від німецьких та австро-угорських властей створення для українців окремих таборів, у яких:

• засновували школи, бібліотеки,: читальні, хори, оркестри, театри, церкви;

• організовували курси з вивчення української історії та літератури;

• організовували каси взаємодопомоги, кооперативні крамниці;

• активно клопоталися вихованням української національної самосвідомості, непримиренної ненависті до Російської імперії.

8. У державах Четверного союзу члени СВУ розповсюджували літературу про Україну, пропагували ідею створення незалежної української держави.

9. Діячі СВУ:

• виступали з лекціями й доповідями в Австро-Угорщині, Німеччині, Болгарії;

• друкували статті на українську тематику;

• налагодили регулярне видання науково-популярних брошур з історичного минулого та сучасного України (друкували українською, німецькою, болгарською, турецькою, румунською, чеською, хорватською, італійською, шведською мовами);

• видали різними мовами праці історика Миколи Костомарова, географа Степана Рудницького, літературознавця Богдана Лепського та інших.

10. Реалізацію національно-політичних та економічних прагнень українського народу члени СВУ пов’язували з поразкою Росії у війні.

Із набраних солдатів та офіцерів у таборах для військовополонених було створено українські військові дивізії — сірожупанна (в Австро-Угорщині) та синьожупанна (у Німеччині).

Одначе використати цей значний воєнний потенціал у боротьбі за українську державність не судилося, бо СВУ припинив існування.