Історія України опорні конспекти 10 клас

Заснування Головної української ради (ГУР) у Львові

(міжпартійний блок)

1 серпня 1914 р. Утворення Головної української ради (ГУР) — координаційного центру трьох українських партій Галичини — Української національно-демократичної, Української радикальної, Української соціал-демократичної партій.

Очолив ГУР Кость Левицький.

Його заступники — М. Ганкевич, М. Павлик.

3 серпня 1914 р. Головна українська рада опублікувала маніфест — звернення до народу, в якому обґрунтовували необхідність підтримки Австро-Угорщини у війні, вважаючи, що «Росія є історичним ворогом України». Вони закликали населення формувати українські військові підрозділи для допомоги австрійській армії.

Виступали за створення української автономії в межах Австро-Угорщини.

Травень 1915 р. Головну українську раду (ГУР) перейменовано на Загальну українську раду. До неї приєдналися представники від Буковини та СВУ.

1915 р. Загальна українська рада звернулася з декларацією, в якій заявила про свою мету — створити самостійну Українську державу з тих українських земель, які залишилися в Російській імперії, а з українських земель у складі Австро-Угорщини планувалося створити автономну область.

5 листопада 1916 р. Австро-угорський та німецький уряди проголосили про створення Польського королівства із земель, які раніше входили до складу Російської імперії, з наданням йому широких прав на Галичину. Стало, зрозуміло, що плани Загальної української ради не буде втілено вжиття.

1916 р. Загальна українська рада саморозпустилася.