Історія України опорні конспекти 10 клас

Побут та звичаї українців

Зміни у побуті та звичаях українців

На родинний побут і звичаї українців на початку XX ст. мали вплив такі чинники:

• політизація суспільно-політичного життя;

• національно-визвольний рух;

• науково-технічний прогрес;

• урбанізація, за якої зростали міста й підвищувалася їх роль в економічному та культурному житті суспільства.

Міста й села масово забудовувалися будинками з двома, трьома й чотирма кімнатами. Заможні міщани і селяни зводили цегляні будинки, вкриті залізом або черепицею. У місті й селі традиційний народний одяг витісняють тканини та одяг фабричного виробництва.

Занепадало декоративно-вжиткове мистецтво, яке не витримувало конкуренції з дешевою продукцією фабрично-заводського виробництва.

Нові риси побутової культури особливо проявлялися у містах, де будувалися багатоповерхові житлові будинки, споруди культурного призначення — театри, музеї, бібліотеки тощо. Околиці міст було забудовано бараками і халупами, панувала антисанітарія, злиденне життя.

Відкривалися вечірні й недільні школи, до яких на навчання залучалася робітнича молодь. Індустріальний розвиток вимагав освічених людей.

Утім серед населення був великий прошарок неграмотних людей.

Умови життя і праці були тяжкими, на низькому рівні організовано охорону здоров’я. Наприклад, на західноукраїнських землях населення не мало умов для охорони здоров’я. На початку XX ст. на 5085 жителів Галичини припадав один лікар. Середня тривалість життя західноукраїнських чоловіків була на 6 років меншою, ніж у чехів, і на 13 меншою, ніж в англійців.

Жінки не мали права голосу на виборах до Галицького і Буковинського сеймів. Усього на початку XX ст. в Галичині у виборах брало участь усього 7% населення, а на Буковині — 4,9% населення.

Тяжке становище жінки було і на території Наддніпрянської України.

Історичні події початку XX ст. знайшли відображення в народнопісенній творчості. Виникали нові пісні, в яких оспівувалися події того часу: «Реве та стогне люд голодний», «Одна хмара із села, а другая з міста», «Ой, у лузі червона калина похилилася» тощо. Народна творчість цього, періоду була джерелом натхнення для багатьох професійних діячів літератури і мистецтва України.