Історія України опорні конспекти 10 клас

Суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного життя

1. Україна постачала в основному на територію Росії сировину, а ввозила дорогу промислову продукцію. Вона була сировинним придатком Російської імперії:

Таким чином Україну економічно прив’язували до Центру, а нерівний торгово-промисловий обмін вів до грабування економіки України.

2. Західноукраїнські землі теж були сировинним придатком Австро-Угорської імперії і ринком збуту для товарів, виготовлених у розвинених регіонах Австро-Угорщини.

3. Царські власті з України збирали великі податки, з яких на видатки для українських губерній було лише 50%.

4. Економічний розвиток українських земель на початку XX ст. не привів до якісної зміни в житті населення, ,а ще більше загострив проблему національного визволення України.

5. Царський уряд будував (або сприяв будівництву) тих залізниць в Україні, що сполучали українські землі не з українськими містами, а з московським промисловим районом. Будівництво залізниць пов’язувалося зі стратегічними планами імперії, а не економічними потребами України.

6. Науково-технічні досягнення повільно впроваджувалися в побут та повсякденне життя українців.