Історія України опорні конспекти 10 клас

Методичні рекомендації до уроків

• Учитель на карті показує просторові межі краю.

• Описує особливості адміністративно-територіального устрою в 1900 - 1921 рр.

• Характеризує на основі карти модернізаційні процеси, події Першої світової війни, Української революції та національних змагань, що відбувалися на території краю.

• Потрібно весь час співвідносити події та історичні процеси в краї з подіями і процесами вітчизняної та європейської історії.

• Використовує тексти, фрагменти історичної літератури, письмові та речові історичні джерела, ілюстрації фонди й експонати музеїв, історичних пам’яток краю тощо.

• Звертає увагу на особливості духовного та суспільного життя мешканців краю, весь час порівнюючи з аналогічними явищами та процесами на інших територіях України.

• Описує побут, повсякденне життя людей краю.

• Вчителю необхідно познайомитися з музеями даної місцевості, пам’ятниками та пам’ятними місцями, що відповідають періоду і змісту навчального матеріалу.

Робота вчителя на уроці

У Кожному краї відбувалися значні події цього періоду. Там були свої труднощі, свої герої, свої шляхи розвитку тощо. Вчитель повинен наголосити,, що події в кожному краї тісно переплітаються з загальними подіями з історії України та всесвітньої історії цього часу. Варто спочатку повторити основний матеріал з Істрії України, який вивчали на попередніх уроках.

На першому уроці треба провести вступну розповідь про важливість вивчення матеріалу з рідного краю з елементами інструктування. Вчитель дає завдання, пояснюючи, як виконувати самостійну творчу роботу.

Учитель розподіляє творчі завдання за групами: одні готують короткі повідомлення, другі добирають матеріал, треті виготовляють невеликі тематичні стенди, альбоми, таблиці, малюнки тощо.

1. Учитель готує цікаву інформацію про ті чи інші події з історії свого краю.

2. Під керівництвом учителя учні ведуть пошукову роботу і готують повідомлення, реферати.

3. Учні пишуть письмові репортажі із залів музеїв.

4. На уроці створюються тимчасові, робочі групи для виконання певних завдань зі збору матеріалу по рідному краю.

5. На уроці вчитель організовує роботу з історичними документами, готуючи заздалегідь їх копії на кожну парту.

6. Можна запросити на урок фахівця-науковця.

7. Можна організувати прослуховування спогадів на аудіо- та відеокасетах.

8. Учні готують хронологічні, синхроністичні, порівняльні таблиці з історії свого краю, порівнюючи з історичними подіями, які відбувалися в Україні.

9. Учитель використовує цифровий матеріал.

10. З допомогою учнів учитель до кожного уроку готує наочний матеріал: картосхеми, таблиці, фотографії пам’ятників історії та пам’яток архітектури, карту визначних подій свого краю, картки з певними завданнями, картки для розминки «З частин — ціле» (на окремих картках написано дати, події, які учні повинні скласти відповідно), хронологічну, синхроністичну, порівняльну таблиці: «Пізнання культури рідного краю є невід’ємним компонентом тих знань, які отримує будь-яка людина у суспільстві» (філософ Н. Мойсеева).

Методи роботи вчителя

Методи

Зміст

Словесні

• розповідь;
• бесіда;
• доповідь — розгорнутий і організований у доступну форму системний виклад тієї чи іншої теми;
• пояснення;
• реферат;
• повідомлення;
• диспути - методи формування суджень, оцінок, переконань. Він дає можливість аналізувати поняття й аргументи, захищати свої погляди, переконувати інших людей. Для диспуту характерні творчі пошуки й самостійні рішення;
• наукові конференції;
• обговорення книг;
• обговорення кінофільмів

Методи

Зміст

Робота з документами

• першоджерелами;
• оригіналами документів;
• історичною літературою;
• використання сімейних архівів

Використання
творів
художньої
літератури

Учитель заздалегідь добирає матеріал з художньої літератури (описи подій з цього періоду). Наприклад:
«І пішов я тоді до Петлюри,
Бо надією серце цвіло.
Скільки нас ось таких попід мури
Від червоної кулі лягло!» (В. Сосюра) .

Екскурсії до музеїв

1. Учитель заздалегідь домовляється про урок на базі краєзнавчого музею, використовуючи послуги екскурсовода.
2. Вчитель проводить міні дослідження в музеї.
Клас ділиться на, групи, кожна з яких отримує завдання «Що нам можуть розповісти...»:
• літературні джерела;
• музейні експонати;
• документи;
• карти й схеми;
• експозиції

Використання результатів роботи учнів

учнівських походів; експедицій; екскурсій; занять у гуртках

Організація ігор

Гра «Жителі краю в Українській революції 1917— 1921 pp.». Утворюються групи учнів на чолі з «екскурсоводами» з таких напрямів:
1. Події періоду Центральної Ради у краї.
2. Боротьба більшовиків у краї за захоплення влади.
3. Гетьманський уряд, події в краї.
4. Період Директорій, події цього періоду у краї.
Кожна група готує цікаві повідомлення, розповіді, таблиці, схеми. «Екскурсовод» кожної групи робить презентацію свого матеріалу
Можна ставити один одному запитання.
Можна організовувати «Рольові ігри», поділивши клас на: «дослідників», «енциклопедистів», «екскурсоводів», «репортерів», «архівістів»

Методи

Зміст

Організація виставок літератури з історії рідного краю

В історичному кабінеті школи можна організувати виставку літератури з історії рідного краю.
Вчитель використовує для організації виставки:
• літературу шкільної бібліотеки;
• літературу власної' бібліотеки;
• свою літературу можуть принести на урок учні з власних бібліотек

Використання кінофільмів, діапозитивів, ілюстрацій

На уроці можна організувати перегляд: кінофільмів з районної, міської чи шкільної дискотеки; діапозитивів та діафільмів; ілюстрацій з історичної літератури.

Організація
творчих
завдань

Наприклад, учні отримують творче завдання написати короткий історичний нарис чи міні твір про свій рідний край

Презентації

1. Учні готують матеріали до презентації про події 1917—1921 pp. у краї.
2. Презентація матеріалів про духовне життя, побут, повсякденне життя мешканців краю

Запитання

1. Чи бували ви у вашому краєзнавчому музеї?

2. Які ваші враження від матеріалів музею періоду першої чверті XX ст.?

3. Якими цікавими спорудами першої чверті XX ст. пишається ваш край?