Історія України опорні конспекти 10 клас

Індустріальна модернізація

Межа XIX і XX ст. була в Україні періодом завершення промислового перевороту і переходу до індустріалізації.

Розбудовувалася велика машинна індустрія, відбувалися якісні зміни в структурі господарства (промисловість повинна була переважати над сільським господарством, а важка промисловість — над легкою).

Ці величезні зміни відбувалися за надзвичайно складних умов:

• 1900—1903 pp. Російську імперію охопила економічна криза.

• 1904—1908 pp. Роки депресії.

• Лише з 1909 р. почалося промислове піднесення, яке тривало до 1913 р.

Розвиненими промисловими районами стали Донбас, Нікопольський марганцевий басейн тощо. Втім використання передових технологій та механізації відставало від передових країн Європи й світу. Так, у Донбасі лише 2% вугілля видобували механізованим способом.

Українська промисловість формувалася як частина загальноімперського економічного комплексу.

Західноукраїнські землі залишалися сировинним і аграрним придатком Австро-Угорщини і ринком збуту для товарів,, виготовлених у розвинених її регіонах. Із цих районів сировину вивозили на перероблення до Австро-Угорщини. Все це гальмувало розвиток промисловості західноукраїнських земель.

У 1900 р. 95% українців, які проживали у Східній Галичині, займалися сільським господарством.