Історія України опорні конспекти 10 клас

Релігійне життя

У березні 1917 р. створено Виконавчий комітет духовенства і мирян, який розгорнув активну діяльність зі створення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), знищеної ще в XVII ст.

Прийнято рішення про скликання Всеукраїнського церковного собору. Собор розпочав свою роботу в січні 1918 р. Утім зміна політичної ситуації і захоплення більшовиками Києва не дозволили делегатам проголосити автокефалію.

У червні 1918 р. за гетьмана П. Скоропадського Всеукраїнський православний собор відновив роботу, але зустрів великий опір з боку Московського патріархату. Після приходу до влади в Україні Директорії ідея автокефалії почала нарешті перетворюватися на реальність.

1 січня 1919 р. Директорія УНР проголосила автокефалію Української православної церкви.

Проте політична нестабільність 1919 р. не дозволила реалізувати це рішення.

Зі встановленням радянської влади в Україні розпочався наступ проти церкви. Раднарком проголосив Закон про відокремлення церкви від держави і школи від церкви. Тисячі священиків і вірян стали жертвами червоного терору.

Висновки

1. Культурні процеси 1917—1921 pp. посіли в історії українського народу певне місце.

2. Вони відбувалися на зламі історичних епох, втілюючи в собі яскраві, неповторні ознаки того часу, стали поштовхом до пробудження національної самосвідомі та духовного відродження, які, попри ідеологічні обмеження, лягли в основу подальшого розвитку української культури, розвивались і в наступні роки.

3. У культурному та духовному житті українського суспільства в роки Української революції сталися значні зрушення.

4. У цей час відбувався активний пошук шляхів розбудови української національної школи.

5. Вона зробила вагомий внесок в освітній процес, дала можливість забезпечити потреби господарства кваліфікованими фахівцями.

6. Значні здобутки мали українська наука, література і мистецтво, які були тісно пов’язані з. життям народу, що позитивно, впливало на духовний розвиток українського суспільства.