Історія України опорні конспекти 10 клас

Розвиток літератури і мистецтва

Література

1. У період Української революції жили й творили майстри старшого покоління — письменники Панас Мирний, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко, С. Васильченко. 

2. Серед прозаїків, які розпочали свій творчий шлях у ці роки були:

А. Головко, О. Донченко, Іван Ле, Остап Вишня, С. Скляренко.

3. У цей час в українську літературу прийшло багато талановитої молоді:

П. Тичина, М. Рильський, В. Чумак, М. Семенко та інші.

У своїх творах вони відображали буремні події цього періоду.

4. В Україні виникли різноманітні масові літературні організації:

«Плуг» у Харкові, «Гарт», створена у 1923 р. Спілка пролетарських письменників України тощо.

Василь Чумак

Член партії боротьбистів. Він захоплено вітав боротьбу українського народу за відродження державності України. Безпосередньо брав участь у революційній боротьбі і був розстріляний денікінцями. Вийшла його посмертна поетична збірка «Заспів».

Олександр Олесь (Кандиба)

Народився на Сумщині, працював земським лікарем, а з 1911 р. став одним із редакторів київського журналу «Літературно-науковий вісник». У 1919 р. емігрував і жив у Будапешті, Празі, Відні. Його твори сповнені безмежної любові до рідної України. Чимало віршів покладено на музику.

Володимир Сосюра

Талановитий молодий поет. До лютого 1920 р. служив у військах С. Петлюри, а потім став червоноармійцем, вступив до більшовицької партії; У 1920 р. було надруковано його поетичну збірку «Червона зима». Талант поета зміцнів за радянської доби, але українська національна революція наклала свій відбиток на всю його подальшу творчість. Тому радянська влада і звинувачувала його в «українському буржуазному націоналізмі».

Павло Тичина

Талановитий поет, у 1918 р. написав поему «Золотий гомін», присвячену річниці з дня проголошення І Універсалу, а також вийшла друком його перша поетична збірка «Сонячні кларнети», в якій поет виразив свої романтичні настрої. Поет співав гімн новому світлому життю, висловив віру в перемогу національних поривань. У 1920 р. вийшли друком ще дві його поетичні збірки: «Плуг» і «Замість сонетів і октав». Вони засвідчили, що в українську літературу ввійшов яскраво обдарований поет.

Василь Блакитний (Елланський)

У 1920 р. опублікував збірку поезій «Удари молота і серця».

Григорій Чупринка

Прихильник самостійної Української Народної Республіки, непримиренний противник більшовизму. Був розстріляний чекістами у 1921 р. за підготовку антирадянського повстання на Правобережжі.

Напрями в літературі

1. Революційний романтизм.

Представником цього напряму був В. Сосюра.

2. Неокласицизм (М. Зеров, М. Рильський, М. Драй-Хмара).

3. Символізм (П. Тичина, Я. Савченко, Д. Загул).

4. Панфутуризм (М. Семенко).

Театральне мистецтво

1. Умови революції сприяли бурхливому розвитку театрального мистецтва.

2. У репертуарі театру М. Садовського були п’єси Т. Шевченка, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного, І. Франка, М. Старицького, М. Кропивницького та інших.

3. Л. Курбас створив у Києві товариство «Молодий театр», у репертуарі якого була світова і вітчизняна класика.

4. За часів Гетьманату засновано Український театр драми та опери, який радянським урядом перетворено на 1-й театр Української Радянської Республіки ім. Т. Шевченка.

5. Талановитими акторами цього періоду були:

Г. Борисоглібська, О. Мар’яненко, О. Сердюк.

6. Продовжували свою діяльність:

Харківський міський театр,

Одеська російська опера,

Маріупольський драматичний театр,

Полтавське українське драматичне товариство.

7. У 1919 р. було засновано Новий драматичний театр ім. І. Франка, на чолі якого став Гнат Юра. Театр заснований у Вінниці, у 1923 р. він переїхав до Харкова, а 1926 р. — до Києва.

Музичне і хорове мистецтво

1. У 1918 р. відкрито Державний симфонічний оркестр під проводом О. Горілого, який за радянських часів перейменовано на Республіканський симфонічний оркестр ім. М. Лисенка.

2. Симфонічні оркестри діяли у Харкові, Катеринославі, Одесі.

3. 1918 р. В Києві створено Перший український національний хор під керівництвом О. Кошиця.

Того самого року створено Другий національний хор. У 1919 р. обидва хори об’єдналися в Державну мандрівну капелу («Думка»).

4. У 1920 р. засновано Київський музично-драматичний інститут.

5. В Україні в той час працювали композитори:

М. Леонтович, Я. Степовий, А. Ревуцький, Г. Верьовка, Б. Лятошинський.

Образотворче мистецтво

1. На початку XX ст. в Україні поширюються ідейні та художньо-естетичні течії, якими жила Європа. Поряд з реалізмом утверджується модернізм.

2. У грудні 1917 р. відкрито Українську академію мистецтв. Вона стала центром підготовки фахівців з малярства, різьбярства, гравюри, художніх промислів, будівництва.

3. Знаменитими художниками цього періоду були:

Михайло Бойчук, Микола Бурачек, Василь Кричевський, Абрам Маневич, Олександр Мурашко, Георгій Нарбут.

4. Активно розвивався жанр політичного плаката. Художньо оформлені політичні плакати були близькими і зрозумілими широкій громадськості.

5. У травні 1919 р. уряд радянської України прийняв декрет «Про знесення з майданів та вулиць пам’ятників, збудованих царем та царськими посіпаками».

Натомість повсюдно встановлювали монументи Маркса, Енгельса, Леніна.

6. Перший пам’ятник Т. Шевченку роботи скульптора І. Кавалерідзе встановлено 1919 р. у Ромнах.

7. Прославився в цей час Г. Нарбут, який на замовлення урядів УНР і Української держави зробив художнє оформлення різноманітних державних паперів — банкнот, поштових марок, обкладинок для ратифікаційних актів, грамот тощо. Він є автором українського державного герба і печатки багатьох ескізів військового строю. З грудня 1918 р. став ректором Української академії мистецтв. Помер 1920 р. під час окупації Києва польськими військами.

8. Ректором Української академії мистецтв був М. Бойчук.