Історія України опорні конспекти 10 клас

Відкриття УАН і університетів

За Центральної Ради:

• в університетах відкривали кафедри історії України, української літератури, української мови та права;

• у жовтні 1917 р. у Києві відкрито Український народний університет;

• почали діяти педагогічні курси, які згодом переросли у Педагогічну академію.

За часів Гетьманату П. Скоропадського:

• у жовтні у Києві і Кам’янці-Подільському відкрилися два українських університети, на утримання яких було виділено 403 тис. крб.;

• розпочали свою роботу інститути: архітектурний, вищий технічний, Київський клінічний;

• 24 листопада 1918р. відбулося урочисте відкриття Української академії наук.

Вона мала три відділення: історико-філологічне (очолювали Д. Багалій, С. Єфремов, А. Кримський);

фізико-математичне (очолював відділ М. Кащенко);

соціально-економічне (на чолі відділу М. Туган-Барановський).

До структури відділень увійшло:

• 3 інститути,

• 26 кафедр,

• 15 наукових комісій і комітетів.

Першим президентом УАН став В. Вернадський. Першими дійсними членами (академіками) призначено:

А. Кримського, Б. Кістяківського, Д. Багалія, М. Кащенка, В. Косинського, О. Левицького, М. Петрова, В. Лепського, С. Смаль-Стоцького, О. Фоміна, М. Туган-Барановського та інших.

У 1919—1920 pp. Академія наук розробила найновіші правила українського правопису. Започатковано академічне видання творів Т. Шевченка та І. Франка. Розгорнулася робота з підготовки й видання словників. В. Вернадський очолив комісію з вивчення природних багатств України. При УАН діяла Національна бібліотека.

Наприкінці 1920 р. в Академії працювало понад 200 штатних наукових співробітників.

За Директорії:

• продовжувалося розширення мережі вищих навчальних закладів;

• у січні 1919 р. було прийнято Закон про державну українську мову в УНР;

• Міністерство освіти затвердило новий правопис;

• Директорія проіснувала недовго, відбувалися безперервні бої й освітянська і наукова політика здійснювалася за складних умов.