ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.

УКРАЇНА в 1945 — першій половині 1950-х pp.

Голод 1946—1947 pp.

У період повоєнного відновлення господарства в Україні знов стався голод. Причинами цього явища стали:

· повоєнна розруха;

· відновлення важкої промисловості за рахунок сільського господарства;

· запровадження для селян величезних податків (навіть на фруктові дерева);

· розширення посівних площ і виконання планів хлібозаготівлі за будь-яку ціну;

· посуха 1946 p., що викликала неврожай усіх сільськогосподарських культур.

Голод охопив більшість східних і частину південних областей України. Хлібозаготівельна кампанія проводилася під гаслом «Боротьба за хліб — це боротьба за соціалізм!»

У роки голоду радянське керівництво надавало «інтернаціональну допомогу» країнам Східної Європи, у яких був встановлений соціалістичний лад, а також Франції, яка була союзницею в розгромі нацистської Німеччини. Із Радянського Союзу ешелонами вивозився хліб до цих держав. У цей час у містах діяла карткова система забезпечення населення хлібопродуктами. Селяни ж не мали й нього. Голодуючих називали «колгоспниками, які мають гострі нестатки». У результаті голоду в Україні померло близько 1 млн осіб.