ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.

ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У ПРАДАВНЮ ДОБУ (1 млн років тому — початок нової ери) Виникнення людського суспільства

Розвиток людського суспільства в первісні часи проходив на українських землях ті самі стадії, що й в інших регіонах Землі. В основі визначення часових меж періодів прадавньої історії людства лежить переважаюча роль того чи іншого матеріалу у виготовленні знарядь праці. Відомості про дописемні часи історії людства надає головним чином археологія — наука, яка вивчає минуле за речовими пам'ятками. Джерелом цінної інформації про фізичну будову й розвиток прадавньої людини є відкриття науки антропології.

Первісну епоху розпочинає доба появи первісних людей і завершують часи формування перших держав. Первісна організація життя людей існувала на українських землях до початку нової ери, а на півдні України — до І тис. до н. е. (табл. 1). Вона характеризується низьким рівнем розвитку виробництва й дуже повільними темпами його вдосконалення, рівноправним користуванням природними багатствами і результатами праці в колективі (з певною перевагою сильніших, старших і мудріших людей), відсутністю приватної власності й пригнічення основної маси населення певними групами людей.

Таблиця 1

Археологічна періодизація прадавньої історії

(датується відповідно до особливостей українського регіону)

Кам'яний вік

Палеоліт

ранній

1 млн — 150 тис. pp.тому

середній

150 — 40 тис. pp.

тому

пізній

40—11 тис. pp. тому

Мезоліт

11—9 тис. pp. тому абоIX—VII тис. до н. е.

Неоліт

VII—IV тис. до н. е.

Мідно-кам'яний вік або неоліт

IV—III тис. до н. е.

Бронзовий вік

III—І тис. до н. е.

Залізний вік

від І тис. до н. е.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст