СЕРЕДНІ ВІКИ
Франки та англосакси утворюють свої держави

Виникнення Франкського королівства.

У 486 р. Хлодвіг уклав союз з іншими вождями племен і повів їх на завоювання Північної Галлії. Поблизу м. Суасон відбулася вирішальна битва, в якій франки розбили римські війська. У результаті завоювання франками Північної Галлії утворилося Франкське королівство.

Завоювавши величезну територію між р. Соммою та р. Луарою, Хлодвіг удосталь наділив усіх франків землею. Більшість римських і галльських землевласників визнала владу Хлодвіга, зберегла свої володіння і разом з франкськими вождями, які теж стали великими землевласниками, перетворилася на правлячу верхівку Франкського королівства.

Після завоювання Галлії Хлодвіг, удаючись до підкупу і насильства, знищив більшість тих вождів, з якими разом воював проти римлян, і став королем — єдиним і необмеженим у своїх правах правителем держави. Він мав владу набагато більшу, ніж у військового вождя.

У розпорядженні короля була постійна військова дружина, на утримання якої, за римським звичаєм, почали збирати податки. Для збору податків і підтримання порядку в областях своєї держави Хлодвіг призначав правителів — графів — із близьких йому людей. Найвищим суддею у Франкському королівстві був сам король. Хлодвіг регулярно відвідував області свого королівства і вершив суд.

Жителі завойованої франками Галлії були християнами. Щоб посилити серед них владу та авторитет, Хлодвіг разом зі своєю дружиною 496 р. прийняв християнство за західноримським зразком.

Прийняття християнства мало далекосяжні наслідки для Франкського королівства. По-перше, Хлодвіг і його наступники отримали підтримку з боку християнського духівництва. Це полегшило подальше підкорення Південної Галлії, а також сприяло зміцненню авторитету королівської влади серед франків. По-друге, після цього франки почали прилучатися до римської культури — романізуватися, ставши одним народом, об'єднаним спільною вірою.