НОВА ІСТОРІЯ (КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XX СТ.)
Сполучені Штати Америки в першій половині XIX ст.

Громадянська війна

Основні риси соціально-економічного розвитку. США після здобуття незалежності стали країною найбільш динамічного розвитку. З 1820 р. до 1860 р. частка країни у світовому промисловому виробництві зросла з 6 до 15%. Цьому сприяла низка чинників, зокрема:

• за період з 1776 р. по 1867 р. територія США збільшилася з 1 млн до 9,369 млн кв. км;

• наявність вільних земель на Заході країни, що активно колонізувались;

• швидке зростання чисельності населення — з 4 млн у 1776 р. до 31 млн у 1860 р. Основним джерелом збільшення населення стала еміграція. Емігрантів приваблювало ліберальне законодавство, можливість реалізувати свої здібності, розбагатіти;

• наявність значних природних ресурсів.

Наприкінці XVIII ст. у США розпочалася промислова революція.

У 1790 р. англійський механік-іммігрант Слейтер сконструював і запустив прядильну машину Аркрайта, а 1793 р. винахідник Елі Вімні створив машину з очищення бавовни. Тоді ж було збудовано першу текстильну фабрику. Проте символом початку промислового перевороту у США виявилася не парова машина, а водяне колесо, яке стало приводом для прядильних машин. Парові машини набули поширення лише у 20-30-х pp. XIX ст.

Здобутком американців стало те, що завдяки винаходові Роберта Фултона парову машину 1807 р. було встановлено на суднах. Це виявилося могутнім поштовхом для розвитку водного транспорту, збільшення товарообігу і, отже, виробництва. Кораблі з паровими двигунами стали найшвидшим транспортом. Територія США за короткий час вкрилася мережею каналів. В єдину водну систему були об'єднані Великі озера та басейн річки Міссісіпі, південний захід країни, за 13 років збудовано канал між Нью-Йорком і Буффало.

У 40-х pp. XIX ст. почався бум залізничного будівництва. Залізниці простягнулися від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя США, з півдня на північ. Кожні п'ять років довжина залізниць подвоювалась.

Розвиток транспорту сприяв розвиткові металургії та машинобудування.

Особливістю розвитку американської промисловості стала важлива роль європейського капіталу. Це було викликано тим, що високі темпи розвитку економіки давали високі прибутки, а також протекціоністською політикою уряду (імпорт обкладався 75-відсотковим митом, а це робило його невигідним).