НОВА ІСТОРІЯ (КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XX СТ.)
Російська імперія в першій половині XIX ст.

Суспільний рух у 30-40-х pp.

Правління Миколи І стало періодом політичної реакції. Однак глибокі суспільні суперечності підривали основи державного устрою. Пошук шляхів їх розв'язання у середовищі ліберально налаштованої інтелігенції, що виступала за проведення реформ зверху, спричинив появу наприкінці 30-х pp. двох ідейних течій, які пропонували свої концепції історичного розвитку Росії та програми її перебудови.

Західники (Т. Грановський, П. Чалдаєв та інші) вважали, що країна повинна розвиватися в «руслі західноєвропейських тенденцій». Рух у «західному напрямку» обов'язково мав би привести до заміни кріпосної праці на вільну та перетворення самодержавства у конституційну монархію, тому своїм головним завданням вони вважали підготовку російського суспільства до майбутніх перетворень. Для того, щоб ліквідувати відмінності між Росією та Західною Європою, влада, вважали вони, повинна здійснити добре продумані послідовні реформи.

На початку 40-х pp. від західників відокремилися прихильники радикальних поглядів — О. Герцен, М. Огарьов та ін. Визнаючи необхідність того, що Росія повинна наздоганяти західноєвропейські країни, вони виступали за побудову в країні принципово нового ладу — соціалізму.

Особливий, відмінний від країн Заходу, шлях розвитку Росії обґрунтовували слов'янофіли (слов'янолюби). До них належали О. Хом'яков, І. Киреєвський, І. Аксаков. Вони вважали, що Росія може уникнути і революції, і західноєвропейського капіталізму. Запоруку цього вбачали в «общині» — організації російського селянства, де всі були пов'язані спільними інтересами. Православна віра нібито сприяла схильності селянина надавати перевагу спільним інтересам над особистими. Державна влада мала залишатися самодержавною, захищати народ від зовнішніх ворогів і підтримувати необхідний порядок. Петро І, вважали слов'янофіли, порушив гармонійний устрій Росії, посиливши кріпосницький гніт і поширивши західноєвропейські звичаї, тому потрібно ліквідувати кріпосне право і повернутися до давніх традицій.