НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Німецькі держави у XVIII ст.

Освічений абсолютизм Фрідріха II

З ім'ям Фрідріха II пов'язаний період Просвітництва в німецькій історії.

З молодих літ він був прихильником Вольтера, листувався з ним, навіть запросив до себе. Проте останній, знаходячись при дворі Фрідріха II, швидко збагнув, що захоплення ідеями Просвітництва у короля було поверховим.

Той прагнув лише одного — збільшити територію Пруссії. Всі заходи, хоча іноді вони й збігалися з ідеями Просвітництва, були спрямовані лише на те, щоби зберегти й покращити військово-економічний устрій держави. З цією метою король проголосив цілковиту віротерпимість. Було видано «Фрідріхів кодекс», за яким запроваджувався рівний для всіх і незалежний суд, скасовувалися тортури. Фрідріх дбав також про розвиток рільництва і промисловості (особливо — військової).

Проводячи реформи, король не змінював соціальної структури суспільства. Дворяни залишалися панівною верствою.

Для покращення становища селян він провів незначну реформу в Померанії, але невдовзі відмовився і від неї. Фрідріх II боявся, що зміни у становищі селян позбавлять його армію рекрутів.

Такими були основні реформи, здійснені прусським королем Фрідріхом II. усќ ` ень Австрії. Це дало змогу Франції та Росії стати арбітрами в суперечках між ними. А за договором 1779 р. Росія виступила гарантом Вестфальського миру. Процес об'єднання Німеччини було затримано більше, як на 100 років. Але Фрідріх II не полишав спроб розширити територію Пруссії. У 1772 р. він разом з Росією та Австрією взяв участь у першому поділі Польщі. Після цього повернувся до свого захоплення літературою та мистецтвом, написав чимало музичних творів і листів до філософів, а у 1786 р. помер.