НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Культура і наука Західної, Центральної та Східної Європи в XVI - XVII ст.

Розвиток науки в країнах Європи

Розвиток наукових знань у XVI-XVII ст. відіграв помітну роль у становленні нового суспільства в європейських країнах. XVII ст. стало часом, коли було зроблено вирішальні кроки у пізнанні людини і законів Всесвіту, що заклали підвалини наукового природознавства. Упродовж XVII ст. відбулася справжня наукова революція, яка остаточно змінила середньовічну картину світу.