НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Культура і наука Західної, Центральної та Східної Європи в XVI - XVII ст.

Європейська література

Гуманістичні ідеали культури нового часу знайшли гідне втілення і в європейській літературі XVI-XVII ст.

Традиційна народна культура та ідеали Високого Відродження поєднались у творчості видатного французького письменника-гуманіста Франсуа Рабле. Англійський письменник-гуманіст Томас Мор спробував описати модель нового справедливого суспільства. Доба бароко завдяки творчості Мігеля Сервантеса стала «золотою добою» іспанської літератури, а в тогочасній Англії настала «епоха Шекспіра».