НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Польща в XVI — 1-ій половині XVII ст.

Люблінська унія

На початку XVI ст. склалися умови для тісного союзу між Польським королівством і Великим князівством Литовським.

Причин для об'єднання з Великим князівством Литовським у Польщі було декілька. Насамперед, польські магнати і шляхта прагнули отримати українські землі, що входили до складу Литви. Крім того, об'єднання підтримувала католицька церква, зацікавлена у поширенні католицизму на Схід. Іншою причиною було те, що тоді активізувала своє просування в західному напрямку Московська держава, тривала Лівонська війна; і в Литві, і в Польщі розуміли, що лише спільними зусиллями можна протистояти експансії Московії. Але слід зазначити, що у Великому князівстві Литовському були і противники унії, особливо — українські та білоруські шляхтичі, які не бажали посилення впливу католицької церкви.

У січні 1569 р. в Любліні король Сигізмунд II Август скликав спільний литовсько-польський сейм для вирішення питання про унію двох держав. Представники Литви та Польщі запропонували два різні проекти унії. Литовський проект містив положення про окремі органи влади в кожній державі, що формувалися тільки з її громадян, про окрему монету тощо. У польському проекті пропонувалося злити Литву з Польщею в єдину державу з одним королем і спільними органами влади. Литовський проект поляки відкидали як неприйнятний. Довідавшись про те, що й король став на бік польського проекту, литовська делегація вирішила покинути Люблін. Проте серед членів делегації стався розкол: великі магнати полишили сейм, а дрібна шляхта вирішила підтримати польський проект, сподіваючись на привілеї від польського короля.

У березні 1569 p., за згодою польських магнатів і шляхти, король видав універсал про відібрання у Литви та приєднання до Польщі Волині й Підляшшя, а перегодом Київщини та Брацлавщини. Після цього акту територія Великого князівства Литовського зменшилася вдвічі. Обурені такою сваволею, литовські магнати повернулися на сейм, намагаючись захистити права Литви на ці землі, але марно.

Унію було підписано 1 липня 1569 р. в Любліні. Виникла єдина держава Річ Посполита (республіка) з єдиним виборним королем, сеймом, монетою. Польські магнати і шляхта отримали право володіти землями на території Великого князівства Литовського.

Унія сприяла посиленню польської експансії на українські та білоруські землі. Тут активно насаджувався католицизм, запроваджувалася фільваркова система господарювання. Перед українським та білоруським народами постала загроза знищення їх як окремих етносів.