НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Польща в XVI — 1-ій половині XVII ст.

Реформація і Контрреформація

Володіння католицької церкви в Польщі в XVI ст. становили майже п'яту частину земель. Церква була великим землевласником, збирала церковну десятину та інші податки з населення.

У'20-х pp. XVI ст. в Польщі поширилися ідеї Реформації. Особливістю польського реформаційного руху була його строкатість і відсутність єдиного напряму, підтримуваного більшістю населення країни.

Після виступу Лютера значної популярності в Польщі, особливо серед мешканців міст, набуло лютеранство.

У 30-х pp. XVI ст. в країні поширився кальвінізм. Його ідеї підтримали шляхта і магнати, котрі вбачали в ньому можливість досягти більшої незалежності від центральної влади та отримати церковні землі.

Від кінця XVI ст. у Польщі посилилась і, зрештою, перемогла католицька Контрреформація. Активну допомогу католицькій церкві у боротьбі проти Реформації першим почав надавати король Стефан Баторій. Саме за його правління активну діяльність розгорнули єзуїти.

Під час правління Сигізмунда III, який належав до фанатичних прихильників католицизму, протестантство у Польщі було фактично знищено. Полегшило перемогу над ним Сигізмундові III те, що протестантство не підтримували селянські маси. Король забороняв протестантам обіймати державні посади, що зменшувало популярність протестантства серед шляхти. Окрім того, у Польщі, як у жодній іншій країні Європи, надзвичайний вплив мали єзуїти. Закріпившись у Польщі, вони розпочали наступ на православних, в тому числі і на українських, землях. Саме з метою поширення католицизму в Україні 1596 р. було укладено Брестську унію, за якою православна церква України переходила під зверхність папи римського.