НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Московська держава в XVI - XVII ст.

Реформи Івана IV

Заснована Іваном IV «Вибрана рада» розгорнула діяльність із проведення реформ у Московському царстві.

На земському соборі 1550 р. було затверджено новий Судебник, який посилив централізацію державного управління. Він обмежував владу намісників, звільняв дворян від їхнього суду. Судебник підтвердив право переходу селян від одного до іншого володаря один раз на рік — в Юріїв день, але збільшив суму, яку селяни мали сплачувати попередньому власникові.

Виникли нові органи центральної державної влади — прикази, які централізували управління окремими галузями економіки і політики. Керівників приказів призначав цар.

У 1556 р. «Вибрана рада» ліквідувала систему боярських кормлінь на місцях і створила місцеве самоврядування з «виборних людей».

Було здійснено військову реформу. Створювалося стрілецьке військо (3 тис. піших і 1 тис. кінних стрільців). Воно стало особистою охороною царя. Відтоді цар не залежав від боярського ополчення. Стрілецькі загони поділялися на 6 полків по 500 вояків, озброєних пищалями та бердишами.

У 1556 р. було видано «Уложення про службу». Згідно з ним і для дворян-поміщиків, і для бояр-вотчинників запроваджувалась обов'язкова 15-річна військова служба. За її несення передбачалася платня.

Реформи 50-х pp. XVI ст. в цілому зміцнили владу царя, ослабили боярство й посилили роль дворянства у Московському царстві.