НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Московська держава в XVI - XVII ст.

У той час, коли в країнах Західної Європи закладалися підвалини нової європейської цивілізації, на сході Європи виникла значна політична сила—Московське царство, котре на початку нових часів ще не мало відчутного впливу на європейські події, але з часом перетворилося в Російську імперію, з якою у XVIII ст. вже не можна було не рахуватись у європейських справах. Історія Московського царства XVI ст. — це, насамперед, історія правління Івана IV Грозного.