НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Тридцятилітня війна 1618-1648 pp.

Тридцятилітня війна була першою загальноєвропейською війною між двома великими угрупованнями: габсбурзьким союзом (іспанські та австро-німецькі Габсбурги, католицькі князі Німеччини, Річ Посполита) та антигабсбурзькою коаліцією (Франція, Швеція, Данія, протестантські князі Німеччини та ін.). Основною причиною війни було загострення суперечностей між католицизмом і протестантизмом, хоча під час її перебігу ці суперечності ускладнювалися і поглиблювалися, а сама війна поступово перетворилась у боротьбу за панування в Європі.