НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Англія в XVI ст.

Обгороджування

Особливістю розвитку сільського господарства Англії XVI ст. став початок аграрного перевороту — становлення ринкових відносин у сільському господарстві. Для розвитку вівчарства землевласники (лендлорди) почали перетворювати землі у своїх маєтках на пасовиська. Збільшуючи площі пасовиськ, вони зганяли селян із земель та обгороджували їх. Цей процес отримав назву обгороджування.

У результаті проведення обгороджувань в Англії з'явилися нові суспільні верстви — нові дворяни та сільські наймити. Нові дворяни отримували прибутки інакше — від вирощування овець і продажу вовни. Селяни, які залишилися без засобів до існування, були змушені шукати роботу в містах або працювати на нових дворян. Вони ставали наймитами і працювали на нових дворян за платню. Поява нових суспільних верств засвідчила формування в сільському господарстві Англії ринкових відносин. Гроші перетворювались у капітал, що його нові дворяни вкладали в розвиток свого господарства з метою отримання прибутку.

Зміни, які відбувались у сільському господарстві Англії в XVI ст., стали передумовою поширення мануфактурного виробництва у промисловості країни.