НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Початок реформації в Європі

Англіканська церква

В Англії Реформація відбулася за участю правлячих кіл і самого короля. Англійські послідовники Лютера вимагали конфіскації церковних володінь, звільнення з-під влади папи римського та підпорядкування церкви королю. Здійснення цих вимог мало посприяти успішному розвиткові ринкових відносин, формуванню нового суспільства.

Король Генріх VIII вирішив підтримати реформаторів ще й тому, що був особисто зацікавлений у реформі церкви. У 1534 р. англійський парламент вивів національну церкву з-під влади Риму і проголосив короля її главою. Всі католицькі догмати та обряди зберігалися, монастирі зачинялися, їхнє майно переходило у власність королівської скарбниці. Створена церква отримала назву англіканської.