НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Великі географічні відкриття

Поява мануфактур

У результаті великих географічних відкриттів збільшився попит на вироби ремесел. Населення новоутворених колоній потребувало значної кількості привізних товарів, але невеликі ремісничі майстерні були не в змозі задовольнити зростаючого попиту. Це стало поштовхом до появи нових великих підприємств — мануфактур (від лат. manufactura — виготовлення руками). Мануфактура — це велике підприємство, в якому використовувалися ручні знаряддя праці та існував поділ праці між робітниками. Саме завдяки останньому робітники на мануфактурі виготовляли значно більше виробів, ніж у ремісничій майстерні. Перші мануфактури виникли в сукноробстві.

Появі підприємств у містах заважали цехові правила, що забороняли розширювати майстерні, тому нові підприємства виникали спершу в сільській місцевості. Сприяло цьому й те, що в результаті соціального розшарування в селах з'явилося багато людей, які не мали засобів до існування.

З появою мануфактур у суспільстві виникли нові соціальні верстви — наймані працівники та підприємці, або буржуазія (від франц. bourgeois — міщанин). Така назва поширилася на власників мануфактур, оскільки більшість із них мешкали в містах. Вони накопичували необхідні гроші — капітал і відкривали нові виробництва. Мануфактури стали першими підприємствами, заснованими на використанні праці найманих працівників.