СЕРЕДНІ ВІКИ
Культура середньовічної Європи

Розвиток техніки

Переважна більшість речей, якими користувалися середньовічні люди, були створені руками. Техніка розвивалась дуже повільно. Майже ніяких змін не сталось у будівельних механізмах, усе робилося давніми способами. Незмінною залишалася також більшість знарядь праці селянина. Зазвичай, усі роботи виконувались вручну, тяглової худоби бракувало.

Якщо поглянути на техніку середньовіччя, вона може здатися нам бідною і примітивною, оскільки поступалася тій, якою користувалися стародавні греки і римляни. І все ж за доби середньовіччя людство не зупинилось у своєму технічному розвиткові: зміни були, хоча й повільні.

Найсуттєвішими нововведеннями, що змінили життя в середні віки, були: поява у XIII ст. стремена (запозичене зі Сходу, винайшли китайці), що сприяло виникненню рицарства; винайдення в ІХ-Х ст. хомута; масове використання млинів—водяних (винайдені римлянами у V-VI ст.) і вітряних (запозичено з Персії в ХІ-ХІІ ст.). У XIV ст. водяний млин було удосконалено: нижньобійне колесо замінено верхньобійним (вода падала зверху). З XI ст. в Європі поширився папір, який у XIII ст. майже повністю витіснив пергамент. Це здешевило книги, сприяло розвитку діловодства. З'явились окуляри (XIV ст.).

Але виробництво принципово нових речей досягалося завдяки удосконаленню старих технологій або запозиченням зі Сходу.

Поштовхом до створення простих механізмів стало удосконалення першого автомата — механічного годинника. З'явилися механізми, що полегшували працю людини під час піднімання вантажів, а також коловороти, домкрати, підіймальні крани, поршневі насоси. Для прокладання та очищення каналів почали використовувати землерийні пристрої.

Суттєві зміни у військову справу внесли поява і поширення вогнепальної зброї. Рицарська кіннота втратила свою роль, а колись могутні замки не могли вистояти під гарматним вогнем.

У морській справі важливими винаходами стали компас та астролябія — прилад для визначення координат корабля.