СЕРЕДНІ ВІКИ
Столітня війна

Причини війни

Одна з причин конфлікту крилась у феодальній системі правління. Англійські королі, будучи наступниками нормандського герцога Вільгельма Завойовника, залишалися васалами французького короля у своїх володіннях. Вони докладали зусиль, аби не присягати французькому королеві.

Французький король Філіпп II Август зумів відвоювати більшу частину володінь англійських Плантагенетів, але в їхніх руках знаходилася значна область на південному заході Франції—Гієнь. Англійські королі стояли на заваді створення єдиної французької держави. Другою вагомою причиною війни стало суперництво між Англією та Францією за Фландрію. Французькі королі прагнули підкорити собі васальне, але по суті незалежне графство, і постійно втручатись у боротьбу багатих фландрських міст проти їхніх сеньйорів. Однією з основ багатства Фландрії було виробництво сукна. Вовну для його виготовлення привозили з Англії, яка була і ринком збуту. Економічна зацікавленість Англії зумовлювала підтримку нею боротьби фландрських міст.