Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Акт правової трансакції купівлі продажу князем Левом війтівства на магдебурзькому праві у м. Перемишлі (між 1301-1323 pp.)

Я, князь Лев, продав Іванові війтівство у Перемишлі і кам’яну церкву святого Миколи під магдебурзьке право, і він мені за це дав дві гривни золота і сорок сувоїв сукна або шовку [?], і я продав йому з усіма правами, [що випливають з] магдебурзького права, а саме: жоден війт не має права суду, тільки війт міста на основі війтівського права, і ніхто його самого не може позивати в суд, а лише до князя. А цей князь його самого повинен судити разом з війтами за війтівським правом, а міщан ніхто не повинен судити, тільки війт за магдебурзьким правом.

А продав я йому на всі часи і навічно.

І хто моє слово порушить, матиму з ним суд перед Богом.