Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із Закону України «Про Конституційний Суд України» (1996 p., жовтня 16)

РОЗДІЛ І

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДОУСТРОЮ 

Г Л А В А 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[...]

С т а т т я 2. Завдання Конституційного Суду України

Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. [...]

Г Л А В А 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Стаття 13. Повноваження Конституційного Суду України

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України [...]