Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Витяг з Конституції України щодо повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері зовнішньої політики (1996 p., червня 28)

[...]

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

— прийняття законів;

— визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

— заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

— оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

— розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

— призначення за поданням Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;

— затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

— схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

— надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України. [...]

Стаття 106. Президент України:

— забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

— звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

— представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

— приймає рішення про визнання іноземних держав;

— призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

— вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

— присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини. [...]

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

— забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

— організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

— спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

— утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. [...]