Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Заява V Всеукраїнських зборів НРУ з приводу політичного русинства та антиукраїнського руху на Закарпатті (1993 p., грудня 12)

Протягом цілого тисячоліття Українське Закарпаття перебувало під іноземним гнітом, проте вистояло, не асимілювалося, зберегло почуття єдності з Галичиною та Наддніпрянською Україною.

На своєму історичному шляху українцям-русинам Закарпаття, а також спорідненим із ними українським етнічним групам на території сучасних Словаччини, Польщі, Сербії, Хорватії, довелося пережити тяжку добу москвофільства, спровокованого російським царатом.

Завдяки невтомній діяльності Івана Франка, Володимира Гнатюка, Михайла Грушевського, інших учених та адекватній праці закарпатських будителів, зокрема, Олександра Духновича, Юрія Жатковича та інших, перед усім світом було переконливо заманіфестовано приналежність закарпатських русинів до великого українського народу. Це врятувало найбільш упосліджену гілку нашої людності від денаціоналізації. Це стало підґрунтям для створення, хоч і не довговічної, але героїчної незалежної Карпатської України, якою керував видатний закарпатський український патріот, Президент Республіки Августин Волошин.

На жаль, в наш час ворожі Соборній Українській державі чинники взамін мертвого вже москвофільства спровокували сепаратистський політичний рух, який добивається визнання українсько-русинського населення Закарпаття якоюсь міфічною, окремою русинською нацією і прагне відокремити ці споконвічні українські землі від Української держави.

Цю ж мету переслідує і вимога надання Закарпаттю статусу вільної економічної зони.

Виступаючи за безумовну підтримку етнокультурних особливостей закарпатських українців, які збагачують етнокультурну палітру України, V Всеукраїнські Збори Народного Руху рішуче засуджують політичний русинізм та пов’язану з ним антиукраїнську кампанію на Закарпатті.

Ми вимагаємо заборони так званого «Тимчасового уряду Підкарпатської Русі» та «Общества подкарпатских русинов», діяльність яких скерована на розчленування Української держави, а, отже, є порушенням Конституції України. [...]