Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» (1992 p., травень)

Приватизація здійснюється на основі таких принципів:

— законності;

— надання пільг на придбання державного майна членами трудових колективів підприємств, що приватизуються;

— забезпечення соціальної захищеності та рівності прав громадян України у процесі приватизації;

— пріоритетного надання прав громадянам України на придбання державного майна;

— безоплатної передачі частки державного майна кожному громадянину України;

— приватизації державного майна на платній основі з застосуванням приватизаційних паперів;

— додержання антимонопольного законодавства;

— повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про всі дії щодо приватизації;

— пріоритетного права трудових колективів на вибір форми власності і придбання майна своїх підприємств.