Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання, пов’язані з поверненням кримських татар у Кримську АРСР» (1992 p., січня 28)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству економіки України:

виділити Раді Міністрів Кримської АРСР на 1992 р. з метою створення умов для повернення депортованого кримськотатарського населення у Кримську АРСР капіталовкладення в обсязі 400 млн крб., у тому числі 252 млн крб. на будівельно-монтажні роботи (в цінах 1991 p.), із забезпеченням їх матеріальними ресурсами;

передбачити зменшення вивезення з Кримської АРСР місцевих будівельних матеріалів, зокрема залишити в розпорядженні республіки в наступному році не менше 75 % каменю-черепашнику і паленої цегли.

2. Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР вишукати можливість додаткового виділення в 1992 р. з бюджету республіки коштів на фінансування першочергових заходів щодо створення умов для повернення кримських татар у Кримську АРСР. Взяти до відома, що Міністерство економіки України забезпечить виділення матеріальних ресурсів під обсяги вказаних коштів.

3. Міністерству фінансів України при визначенні розмірів відрахувань до бюджету Кримської АРСР на 1992 р. від загальнореспубліканських податків і доходів урахувати витрати на утримання закладів соціально-культурного призначення в обсязі 202,7 млн крб.

4. Утворити Республіканську комісію у справах депортованих народів Криму в складі згідно з додатком, поклавши на неї функції по координації роботи державних органів України та АРСР з питань, пов’язаних із життєзабезпеченням депортованих із Криму народів.

5. Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Міністерству зовнішньоекономічних зв’язків України при підписанні щорічних угод і договорів про економічне та культурне співробітництво з Росією, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном і Киргизстаном, з яких повертаються депортовані кримські татари у Кримську АРСР, передбачити пайову участь цих республік у виділенні фінансових і матеріальних ресурсів для здійснення повернення та життєзабезпечення кримських татар.

Звернутися до урядів зазначених республік з проханням подати Кримській АРСР фінансову та матеріальну допомогу для вказаних цілей.