Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Рішення семінару ректорів вищих навчальних закладів УРСР стосовно доцільності створення Народного руху України (1989 p., лютого 13)

Учасники семінару ректорів вузів республіки, ознайомившись з проектом Програми Народного Руху України за перебудову, підготовленого ініціативною групою Київської організації Спілки письменників України та Інституту літератури АН УРСР, вважають своїм громадянським обов’язком в цей відповідальний для долі країни час висловити свою стурбованість з цього приводу.

Насамперед необхідно однозначно зауважити, що з часу після історичного квітня 1985 року КПРС вироблена широка всебічна програма революційної перебудови соціально-економічної, політичної і духовної сфери соціалістичного суспільства, в тому числі в нашій республіці. Поворотним в підходах партії до суспільних процесів є те, що в центрі всіх планів та звернень поставлена людина, забезпечення її інтересів.

Трудові колективи розгорнули роботу по втіленню в практичні діла масштабних планів перебудови. Відбуваються позитивні зміни і в діяльності вищої і середньої спеціальної школи.

Звичайно, перебудова йде не завжди тими темпами, як того вимагає час, зустрічає на своєму шляху адміністративно-бюрократичні перепони, намагання окремих осіб свідомо гальмувати процеси перебудови. Тому накреслена партією програма перебудови настійно вимагає сьогодні об’єднання зусиль всього народу. Що ж стосовно проекту програми «Руху», то вона навпаки не націлена на консолідацію трудових колективів, громадських організацій. Через весь проект програми проводиться думка, що «Рух» претендує на якесь особливе місце в керівництві процесами перебудови. По суті проект програми орієнтує на фетишизацію цього громадського об’єднання. [...]