Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Резолюція УАНТеІ з приводу екологічного становища в Україні (1989 p., січень)

Чорнобильська трагедія привернула увагу широких кіл громадськості України до екологічних проблем республіки, до стану її вод, землі та атмосфери. і ми раптом усвідомили собі, що живемо в гігантській душогубці, адже на території республіки, яка складає заледве 2,7% від всієї площі СРСР, сконцентрована 1/4 всієї потужної промисловості країни. Причому, найбільш небезпечних для природи її галузей: хімічної, металургічної, атомно-енергетичної. Це є наслідком не тільки значних природних ресурсів України, зокрема багатих її покладів корисних копалин. Але й відсутністю справжнього господаря на власній землі.

Уряд республіки, який мав би регулювати і визначати напрямок розвитку і структуру промисловості України з врахуванням її шкідливих впливів на природу, виявився неспроможним протистояти диктату центральних міністерств і відомств, які нібито в загальносоюзних цілях під захистом Центрального уряду планували розвиток підпорядкованих їм галузей промисловості чисто в своїх вузьких інтересах без огляду на небезпеку, яку вони створюють своєю варварською діяльністю. Екологічні проблеми України для мешканців Москви є далекими і незрозумілими, тому ми самі повинні підняти свій голос на захист власного здоров’я і самого життя.

Екологічна катастрофа загрожує всім мешканцям України незалежно від їх національності, соціального статусу, рівня освіти і культури і тому справа захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу людської діяльності повинна об’єднати зусилля всього населення республіки в боротьбі за справжню суверенність України, в політичній структурі СРСР. [...]