Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Доповідна записка відділів партійних органів та пропаганди і агітації ЦК Компартії України про низькі показники господарської діяльності та недоліки в масово-політичній роботі колгоспів у деяких районах Дрогобицької області та вплив на ці процеси колишніх членів ОУН і УПА (1956 p., вересня 26)

[...] Керівники Рудківського району КП України та виконкому районної Ради депутатів трудящих вважають, що економіка колгоспу ім. Шевченка помітно піднімається вгору. Дійсно, коли порівняти наслідки господарювання з минулим, несприятливим для області роком, то по окремих галузях колгоспного виробництва помітні зрушення. Але якщо порівняти показники господарської діяльності колгоспу 1956 року з таким же сприятливим для господарювання 1954 роком, то цих зрушень майже зовсім непомітно і багато господарських показників насправді гірші. В 1954 році, наприклад, було зібрано в середньому з гектара по 8,66 ц зернових, а в цьому році збирають лише по 7,5 ц. За попередніми підрахунками, врожайність цукрових буряків в цьому році не перевищить 135 ц з гектара, тоді як в 1954 році вона складала 141 ц.

Невтішні наслідки господарювання і в тваринництві. За 11 місяців цього тваринницького року надоєно на одну фуражну корову по 1385,5 літрів молока, що на 291,3 літри менше проти минулого року, відкормлено та здано державі лише по 1,5 ц свинини та 100 га орної землі, ще не виконаний ні по одному виду план розвитку поголів’я худоби.

Низькі господарські показники артілі в 1956 році з’ясовуються тим, що правління колгоспу (голова — тридцятитисячник тов. Беляев), партійна організація (секретар тов. Павлишин) не організували своєчасне проведення польових робіт в сприятливі агротехнічні строки і не налагодили догляд за громадським тваринництвом. З великим запізненням, наприклад, колгосп провів весняну сівбу. Цукрові буряки сіяли на протязі 17 днів (з 29.IV по 15.V), а сівба зернових культур продовжувалась більше 40 днів.

Зовсім незадовільно був організований догляд за посівами, внаслідок чого значна частина просапних культур позаростала бур’янами, а на площі півтора гектари цукрові буряки так заросли, що не можна було їх знайти, і ця площа була скошена.

Погано проходить зараз сівба озимих та збирання технічних культур. За 22 робочих дні, тобто з 17 серпня по 7 вересня, в артілі посіяно лише 175 гектарів при плані 430. Станом на 7 вересня, по суті, ще не розпочато було збирання цукрових буряків. Майже половина зернових культур до цього часу не обмолочена.

Голова колгоспу тов. Беляев і секретар парторганізації тов. Павлишин намагались пояснити таке становище впливом громадян, які повернулися із заслання, на значну частину колгоспників і в зв’язку з цим нібито пониженням останнім часом серед них трудової активності, але скільки їх конкретно прибуло і чим вони займаються, крім одного — Бригея Д.С., який працює в колгоспі, ні один із них відповісти не зміг.

Поява на території колгоспу бувших учасників ОУН і їх посібників до деякої міри дійсно вплинула на окрему, незначну частину колгоспників, особливо на тих, які не зовсім чесно працюють. Почали остерігатися і проявляти менш активності і ті колгоспники, які виступали свідками на суді і допомагали розкривати їх діяльність.

Однак, необхідно відмітити, що на зниження трудової активності колгоспників впливає не стільки поява прибувших із заслання, скільки низька оплата праці, занедбаність господарської діяльності колгоспу та масово-політичної роботи серед колгоспників. Станом на 7 вересня колгоспникам не був виданий навіть аванс хлібом і грішми, з 15 серпня ц. р. не працюють дитячі ясла. Лекції і доповіді для колгоспників читаються лише в передсвяткові дні, а бесіди серед них проводяться від нагоди до нагоди. Жодного разу в цьому році не виступали перед колгоспниками такі агітатори, як Демців — заст. голови колгоспу, Сивак — зав. бібліотекою, Пачеха — бухгалтер колгоспу, Дачишин — бригадир третьої бригади і інші. Не читають лекцій, не проводять бесід і секретар парторганізації т. Павлишин та голова колгоспу т. Беляев. У сільському клубі, крім демонстрування кінокартин та проведення інколи танців, нічого не організовується. На все село немає жодного лозунга або плаката, заклика [...]

Колгосп ім. Леніна Стрийського району хоч і має деякі успіхи в своїй господарській діяльності, але правління і первинна партійна організація колгоспу ще повільно використовують невичерпні резерви, які є в артілі, для різкого підвищення врожаїв зернових, технічних і інших культур і підвищення продуктивності громадського тваринництва, не займаються повсякденно питанням організації праці і налагодження трудової дисципліни серед колгоспників.

Масово-політична робота в колгоспі проводиться у відриві від господарських завдань, які стоять перед колгоспом, і не спрямована на піднесення трудової активності колгоспників. Досить сказати, що за 8 місяців цього року для колгоспників було прочитано лише дві лекції на сільськогосподарські теми. Бесіди, голосні читки газет серед колгоспників проводить сільська інтелігенція, яка мало обізнана з основами сільського господарства. Тоді як голова колгоспу тов. Афонін, секретар парторганізації тов. Масалигін, члени правління колгоспу, бригадири і ланкові до агітаційно-масової роботи не залучені і ніяких бесід, роз’яснень з колгоспниками не проводять.

А між тим серед колгоспників низька трудова дисципліна, мають місце часті випадки кражі колгоспного майна. Лише за 8 місяців 1956 року було віддано до суду Мердич О. за кражу молока і висівок, оштрафовано на 20 % трудоднів Берник А. і Костишину А. за кражу колгоспного сіна і цукрових буряків.

В даний час на території колгоспу знаходиться 27 чоловік, які прибули із заслання, і лише один — Картин Г.О., працює в колгоспі. Останні працюють на підприємствах в м. Стрию. В бесіді голова колгоспу тов. Афонін заявив, що прибувші ведуть себе лояльно, в колгоспі не працюють лише тому, що до заслання не були членами артілі, під час перебування в засланні набули різних спеціальностей і пішли працювати на виробництво.

Із прибувших 4473 чоловіки на постійне мешкання до Дрогобицької області бувших учасників ОУН і їх посібників трудовлаштовано і працюють на промислових підприємствах або в колгоспах 3529 чоловік. Наприклад, на територію колгоспу ім. Кірова Сколівського району прибуло 19 чоловік, із них 10 чоловік працюють в колгоспі, 5 чоловік на виробництві і лише 4 чоловіка ніде поки-що не трудовлаштовано. Із прибувших ЗО чоловік на територію колгоспу ім. Дзержинського в артілі працюють 8 чоловік, на виробництві 8 чоловік, 12 чоловік престарілих і хворих, два чоловіки поки що не працюють.

Необхідно відмітити, що деякі керівники радянських і громадських організацій не приділяють належної уваги питанню трудовлаштування прибулих, внаслідок чого деякі з них ходять з підприємства на підприємство, розшукують собі роботу і довгий час не можуть її одержати.