Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З Постанови Ради Міністрів УРСР «Про заходи щодо поліпшення роботи масових бібліотек Української РСР» (1952 p., квітня 25)

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР, виконкоми обласних, міських і районних Рад депутатів трудящих за останні роки домоглись деякого поліпшення роботи бібліотек. Сітка державних масових бібліотек у порівнянні з 1947 роком збільшилась в 3 рази; книжкові фонди бібліотек за цей період повністю поновлені і досягли 29 246 000 примірників.

Поряд з цим в роботі бібліотек мають місце серйозні недоліки.

У більшості бібліотек робота ведеться ще на низькому ідейно-політичному рівні, відстає від зрослих культурних запитів трудящих, недостатньо пов’язується з конкретними виробничими завданнями підприємств і колгоспів. Бібліотечні працівники не ведуть належної політико-роз’яснювальної роботи по залученню до бібліотеки широких мас читачів, рідко організовують серед населення і читачів, особливо на селі, колективні читання, літературні вечори, читацькі конференції, ще недостатньо провадять пропаганду творів класиків марксизму-ленінізму, літератури з актуальних питань політичного і господарського життя країни.

Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР і його органи на місцях та Укрполіграфвидав не вживають відповідних заходів до повного укомплектування бібліотек творами класиків марксизмуленінізму та іншою актуальною літературою. В багатьох сільських бібліотеках немає повних видань збірок творів В.І.Леніна і Й.В.Сгаліна, недостатньо також популярної сільськогосподарської літератури, що висвітлює передовий досвід роботи колгоспів і колгоспників, а також не надсилається література відповідно до виробничо-економічного профілю району. Багато бібліотек, особливо на селі, не забезпечені творами лауреатів Сталінської премії і новинками художньої літератури.

Обласні бібліотечні колектори Укркниготоргу допускають механічний розподіл літератури між бібліотеками, не враховують наявного книжкового фонду і вимог читачів. У більшості бібліотечних колекторів не провадиться серед бібліотекарів бібліографічна і консультаційна робота на допомогу комплектуванню книжкових фондів бібліотек, не налагоджена бібліотечна обробка книг. Укрполіграфвидав незадовільно забезпечує бібліотеки необхідними матеріалами бібліотечної техніки і устаткуванням. [...]

Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР, виконкоми обласних, міських і районних Рад депутатів трудящих незадовільно займаються питаннями добору та закріплення бібліотечних кадрів і підвищенням кваліфікації бібліотечних працівників. У багатьох бібліотеках працює значна кількість осіб, які не мають потрібної освіти й досвіду роботи. Із загальної кількості 4463 працівників сільських бібліотек — 2367 мають 7-річну освіту, а 598 — нижчу.

Ряд виконкомів обласних, міських і районних Рад депутатів трудящих не приділяють достатньої уваги поліпшенню роботи бібліотек, не виконали постанови Ради Міністрів УРСР від 5 березня 1947 року № 260 про забезпечення бібліотек відповідними приміщеннями, устаткуванням, своєчасним і безперебійним фінансуванням, зокрема на поповнення книжкових фондів, придбання інвентаря і ремонт бібліотечних приміщень.

Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР і його органи на місцях ще незадовільно здійснюють державний контроль за роботою масових бібліотек інших відомств, не подають практичної допомоги, особливо колгоспним бібліотекам.

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Зобов’язати Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР, виконкоми обласних і Київської міської Ради депутатів трудящих:

а) усунути протягом найближчого часу зазначені в цій постанові недоліки в роботі масових бібліотек;

б) рішуче поліпшити керівництво роботою бібліотек, посилити пропаганду в бібліотеках творів класиків марксизму-ленінізму, творів радянських письменників, і особливо лауреатів Сталінської премії, класиків російської та української літератури, книг, що висвітлюють досвід передовиків промисловості, сільськогосподарського виробництва і новітні досягнення в галузі науки, техніки;

в) забезпечити високу організацію використання читачами книжкових фондів бібліотек, домогтися збільшення кількості читачів, звернувши особливу увагу на залучення до активного відвідування масових бібліотек всього дорослого населення в містах і в сільських місцевостях [...]

3. Для зміцнення й закріплення кадрів бібліотечних працівників зобов’язати Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР, виконкоми обласних, міських і районних Рад депутатів трудящих:

а) призначати завідувачами міських і районних бібліотек осіб, що мають вищу освіту, бібліотекарями міських і районних бібліотек — осіб з середньою спеціальною освітою, завідувачами і бібліотекарями сільських бібліотек — осіб з закінченою середньою освітою;

б) переміщення, призначення і звільнення з роботи завідувачів і бібліотекарів міських, районних і сільських бібліотек провадити лише за наказами обласних відділів у справах культурно-освітніх установ.

4. Зобов’язати президію Академії наук УРСР (тов. Палладіна) організувати при Державній публічній бібліотеці УРСР науково-методичну роботу. Забезпечити видання рекомендаційних покажчиків літератури для бібліотек і читачів, методичних посібників, подавати методичну допомогу масовим бібліотекам. [...]

7. Зобов’язати Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР (тов. Сірченка) і Держплан Ради Міністрів УРСР (тов. Гарбузова) передбачити в народногосподарських планах дальший розвиток сітки бібліотек з таким розрахунком, щоб до кінця 1955 року в кожному адміністративному сільському населеному пункті була бібліотека, значно поширити сітку стаціонарних бібліотек на околицях великих міст.