Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

РОЗДІЛ XI

РОЗБУДОВЧІ ПРОЦЕСИ ПЕРШИХ ПОВОЄННИХ РОКІВ ТА ЗАВЕРШЕННЯ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ. ПОЧАТОК РОЗКЛАДУ ТОТАЛІТАРИЗМУ

З Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну (1945 p., червня 29)

Стаття 1

Закарпатська Україна (що носить, згідно з Чехословацькою Конституцією, назву Підкарпатська Русь), яка на підставі Договору від 10-го вересня 1919 року, укладеного в Сен-Жермен ан Ле, увійшла як автономна одиниця в межі Чехословацької Республіки, возз’єднується в згоді з бажанням, проявленим населенням Закарпатської України, і на підставі дружньої угоди обох Високих Договірних Сторін, з своєю споконвічною батьківщиною — Україною і включається до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Кордони між Словакією і Закарпатською Україною, які існували до дня 29 вересня 1938 року, стають, з внесеними змінами, кордонами між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою згідно з картою, що додається.