Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Розпорядження про порядок призначення службовців Народної Ради Закарпатської України (1944 p., грудня 9)

[...]

Народна Рада на своїм засіданню з дня 5 грудня 1944 року рішила:

службовці Народної Ради будуть приниматися:

1) Референтів на внесок уповноваженного назначує голова Народної Ради;

2) Інших службовців, втім канцелярських і помічних сил назначують самі уповноваженні.

Одначе це назначения може статися тільки в рамках, які установить Народна Рада на своїм засіданню, т. є. Народна Рада для поодиноких ресортів установить, кілько і які місця в дотичнім ресорті можуть заповнитися.

Для випрацовання внеску для Народної Ради в ділі згаданної системизації звертаюся до уповноваженних поодиноких відділів, щоби безпроволочно подали президіяльному відділові голошення про те, скільки референтів, службовців, а також помічних канцелярських, евентуально інших помічних сил будуть потребовати для своїх відділів.

Зазначуєся одначе, що предвиджуванна системизація буде мати тільки тимчасовий характер. Вона буде слідовати тільки мету, щоби рушити вхід екзекутивну вдасть Закарпатської України. Тому при внесках треба руководится тим, що скільки людей є необхідно для осягнення вшцесгаданої мети. [...]

II

Организація виконавчої служби на провинції.

Рівночасно [...] звертаюся до уповноважених поодиноких відділів, щоби подали голошення о тім, що яких службовців на провинції пропонували би, щоби на їх внесок назначував голова Народної Ради.

Зазначую, що ця справа подрібно і принципіяльно буде розбирана на засіданню Народної Ради.

Всеж-таки щоби организувати виконавчу службу і започати негайно згадані внески випрацовати і предложит.

Далі зазначую ще, що до компетенції повірювання чи тимчасового назначування головою Народної Ради треба, щоби належало назначовання судіїв, Директорів середних та їм нарівно поставлених шкіл, дальше ведучих административно!' (политичної, фінансової, комуникації — звязі і т. д.) служби, яких міста компетенція обсягує територію округа. [...]