Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У про реевакуацію Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1944 p., березня 25)

Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У постановляють:

1. Дозволити Наркомосвіти УРСР реевакуювати до І травня 1944 р. Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка з м. Кзил-Орди до м. Києва.

2. Доручити Наркомосвіти УРСР відрядити уповноваженого держуніверситету до Всесоюзного комітету вищих шкіл при РНК СРСР для врегулювання питань, зв’язаних з реевакуацією професорсько-викладацького і студентського складу.

3. Наркомфінансів УРСР разом з Наркомосвіти УРСР розглянути та затвердити кошторис на переїзд Київського держуніверситету до м. Києва.