Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З постанови Політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи по підбору і розстановку кадрів у наркоматах і центральних організаціях УРСР» (1944 p., березня 15)

[...]

Відбудова ж зруйнованого німецькими окупантами господарства, наукових і культурних установ визволених районів України вимагає прикладення величезних зусиль і напруження сил всього радянського народу. Для того щоб правильно організувати роботу по відбудові народного господарства, необхідно мати організований, ретельно підібраний і чітко працюючий апарат як в центрі, так і на периферії. Між тим і до цього часу ряд наркоматів і республіканських організацій не укомплектували своїх апаратів. Так, по Наркомату автотранспорту апарат укомплектований тільки на 25%, по Наркомзему — на 35—40%, по Наркомфіну — на 40%, по Наркомторгу — на 40—45%. Не набагато краще іде ця справа і в інших наркоматах.

А Наркомат автотранспорту не тільки погано займається комплектуванням апарату, але в нього зовсім навіть відсутній відділ кадрів.

Не краще іде справа з добором керівних працівників і комплектуванням апаратів обласних і районних організацій. Так, по Наркомату автотранспорту із 23-х обласних керівників підібрано лише 11, із 13 працівників номенклатурних посад працює всього 6; по Управлінню в справах мистецтв із 23 підібрано 17; по Головкінопрокату із 20 підібрано 12; по Наркомзему із 754 зав[ідувачів] райземвідділами підібрано 368.

Ряд наркоматів, щоб полегшити труднощі з добором кадрів, пішли по лінії найменшого опору, залучаючи до роботи не тільки в апарат, але навіть на керівні посади осіб мало вивчених, недостатньо перевірених і до того ж таких, що активно працювали при німцях. Так, в Наркомфін УРСР на посаду начальника відділу підготовки кадрів і директора Харківського фінансово-економічного технікуму тт. Осикою і Нечитайло був прийнятий Небувайло, який при німцях працював райінспектором Решетилівської райуправи, активно і настирливо стягував податки з населення.

Управління в справах мистецтв (т. Компанієць) призначило в. о. директора Харківського художнього інституту якогось Сімонова, який очолював створене німецькими окупантами об’єднання художників і особисто приймав участь у виданні антирадянських плакатів. [...]

Також ЦК КП(б)У відмічає, що більшість наркоматів і центральних відомств ще і до цього часу не зайнялись по-справжньому питанням підготовки кадрів масових кваліфікацій. Так, не розгорнена в належному обсязі і не організована система курсових заходів, не налагоджене стаціонарне навчання, не організована перепідготовка кадрів шляхом семінарів, не відновлено виробниче навчання. Все це затримує підготовку вкрай необхідних кадрів для всіх галузей народного господарства, гальмує підвищення кваліфікації спеціалістів і не створює передумов для підготовки резервів. [...]