Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З наказу губернатора провінції Буковина про впорядкування організації та діяльності відділів генерального секретаріату уряду провінції Буковина (1943 p., лютого 27)

[...]

РОЗДІЛ І

Ст. І. Генеральний секретаріат уряду Буковини виконує свої функції згідно з розпорядженням губернатора Буковини № 2506 від 1941 р.

Ст. II. Відділи генерального секретаріату уряду:

Кабінет генерального секретаря

Директорат координації діяльності директоратів та контролю за відділом освіти

Юридичний директорат

Статистична служба

Відділ реєстратури та архіву документів

Відділ інформації та прийому громадян.

Ст. III. Всі ці відділи підпорядковуються безпосередньо губернатору і генеральному секретаріату.

РОЗДІЛ II

Організація служб генерального секретаріату

Ст. IV. Кабінетом генерального секретаріату керує державний службовець у ранзі, не нижчому як начальник відділу за згодою генерального секретаріату та має такі обов’язки:

— приймає кореспонденцію та заяви, адресовані особисто генеральному секретаріату;

— веде облік роботи генерального секретаріату;

— визначає порядок прийому та виконує роботи, що доручені йому генеральним секретаріатом.

Ст. V. Директорат координації діяльності директоратів та контролю за відділом освіти очолює директор та три його референти у ранзі, не нижчому як начальники служби, мають такі зобов’язання:

— повідомляє про всі завдання, що ставить перед ним губернатор або генеральний секретаріат, слідкує за дотриманням законів, виконанням розпоряджень і наказів, інформує про наявні складності та вживає заходи щодо їх усунення;

— впорядковує дослідження та документи стосовно специфічних проблем провінції Буковина;

— сповіщає завчасно, разом з директоратом координації, про своєчасність і необхідність всіх законопроектів, всіх проектів розпоряджень, постанов, наказів, запропонованих директоратами та службами, і повідомляє про них для ознайомлення відповідним директоратам;

— веде спеціальний реєстр, в якому обліковує всі накази та основні рішення уряду і слідкує за їх публіїсацією в «Урядовому Віснику Буковини»;

— координує та пропонує заходи щодо узгодження діяльності всіх директоратів;

— контролює та наглядає за діяльністю інших відділів генерального секретаріату, за винятком юридичного директорату; .

— виконує роботу ради провінції, тому керівник директорату бере участь у всіх засіданнях Ради Взаємодії та Ради Економіки Буковини;

— досліджує і готує звіти до президії Ради Міністрів стосовно діяльності уряду Буковини;

— турбується про редагування «Урядового Вісника Буковини» і слідкує за виконанням всіх робіт, пов’язаних з цим;

— виконує і несе відповідальність за виконання будь-яких завдань на вимогу губернатора і генерального секретаря.

Ст. VI. Для виконання поставлених завдань директорат координації діяльності директоратів та контролю за відділом освіти повинен мати достатню кількість службовців.

Ст. VII. Призначення службовців на посаду референтів відбувається за пропозицією та рішенням генерального секретаріату.

Ст. VIII. Юридичним директоратом повинен керувати адвокат — начальник відділу в ранзі юрисконсульта, йому допомагають кілька адвокатів, у кількості, визначеній урядом.

Ст. IX. Голова юридичного директорату займається захистом судових справ уряду перед судовими інстанціями.

Надає консультації губернатору, генеральному секретаріату і директорам директоратів.

Ст. X. Голова юридичного директорату має право входити до складу загальної делегації, ухваленої губернатором, у судових або адміністративних інституціях.

Ст. XI. Голова юридичного директорату має право надавати письмове доручення адвокатам уряду представляти інтереси уряду перед судовими та адміністративними інстанціями на всіх процесах, в яких він бере участь, а також вдаватись до будь-яких заходів по боротьбі з судовими позовами, в яких задіяні уряд, директорати або підпорядковані їм служби.

Ст. XII. До складу юридичного директорату повинні входити і адміністративні службовці.

Ст. XIII. Статистичну службу очолює генеральний директор зі статистики, який виконує свої обов’язки в рамках визначених законом «Про організацію центрального інституту статистики».

Ст. XIV. Відділ загальної реєстрації та архіву очолює начальник відділу, який приймає і реєструє всю кореспонденцію генерального секретаріату, надсилає відповіді адресатам за адресою, вказаною на конверті, поштою або зі спеціальним кур’єром.

Ст. XV. Відділ інформації та прийому громадян очолює начальник відділу, який виконує такі обов’язки:

— реєструє громадян, що бажають потрапити на прийом, та направляє їх до відповідних служб;

— інформує громадськість про заяви, що надходять до служб уряду.