Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З розпорядження про порядок накладання покарань старостами районів (1942 p., червня 26)

Щоб підвищити авторитет старост районів і старост міст, що не підлягають районам, і щоб дати їм можливість тримати мешканців в порядку, поширюється вже видане право накладати покарання в такий спосіб, що старости районів і старости міст, які не підлягають районам, можуть загрожувати і накладати адміністративні покарання в розмірі до 5000 крб. або присуджувати до примусових робіт тривалістю до 4 тижнів. Звертається категоричну увагу на те, що покарання можуть накладатися за різні вчинки лише за дорученням німецьких установ на підставі виданих їми розпоряджень. Такими вчинками можуть вважаться, наприклад: неповне затемнення, перевищення цін, невиконання обов’язків щодо посвідок, неподання або подання невірних декларацій про податки, погано очищені тротуари і т. д. Старост, що вам підлеглі, треба проінструктувати про те, що про подібні вчинки повинно повідомляти старосту району для накладання покарань. Староста району складає постанову про покарання за прикладеним зразком і пересилає її на виконання до належного старости. Староста приймає гроші і надсилає їх до районного старости. Штрафні гроші треба вносити до районних кас. Про призначені покарання треба вести в районних управліннях штрафний список за прикладеним зразком. [...]