Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Декларація Українського державного правління про чинність Акта від 30 червня 1941 р. про відновлення Української держави, стремління до створення нової Європи і боротьбу за розвал радянської імперії (1941 p., не раніше початку липня)

Волею українського народу відновлено й проголошено Українську Незалежну Державу у звільненому, наслідком побіди німецької збройної сили, місті Львові.

Українська Держава має свою тисячолітню традицію. Останньою історичною формою Незалежної Української Державності була Українська Держава в 1917—1920 pp., визнана урядами Австрії, Німеччини й інших осередніх держав, які заключили з Українською Державою союз у мирному договорі в Бересті.

Формально існувала Українська Держава — і досі у формі Союзної Радянської Республіки. Фактично однак юна не була незалежна й не мала в собі українського змісту та не відповідала волі й бажанню українського народу.

Сьогодні український народ відбудовує на руїнах московської тюрми народів свою справжню незалежну державність, нав’язуючи до давшої, тисячолітньої традиції, а, зокрема, до міждержавного акту, доконаного в Бересті в 1918 році.

Акт відновлення Української Державності, проголошений дня 30 червня 1941 р. у Львові на зборах українського громадянства, походить з волі цілого українського народу.

Безпосереднім виразником цього Акта й усіх наших змагань була й є Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери. Вона провадила під час польської і московсько-більшовицької окупації революційну боротьбу за визволення українського народу, відбудування Української державності на основах правдивої незалежності і суверенності в противоставленні до нереальної фікції Радянської Союзної Державності.

Боротьбу цю провадить український народ під проводом ОУН і її провідника Степана Бандери, дальше там, де ще сьогодні стоїть ворожа совітська влада і її війська. У тій боротьбі складала і складає ОУН безконечні гекатомби жертв.

Там знову, де вже українська територія звільнена у висліді воєнних ділань Славної Німецької Армії від ворожої окупації, Організація Українських Націоналістів приступила негайно до перебудови цілого життя, опертого досі на фіїоцї радянської державності, що була тільки формою поневолення — на основах правдивої свободи і державної суверенності України.

Довершення цього великого історичного діла є висловом бажань і довголітньої боротьби цілого українського народу, в якій він положив безконечну кількість кривавих жертв.

Нова Українська Держава, базуючись на повній суверенності своєї влади, стає добровільною в рямці нового ладу Європи, який творить вождь Німецької Армії й німецького народу — АдольфГітлер.

Ми мали змогу доконати Акта відновлення нашої державності саме завдяки побідам Славної Німецької Армії, яка під проводом свойого великого вождя вийшла на боротьбу за цей новий лад.

Виходячи з цієї основи, нав’язуючи дальше до міждержавного акта 1918 року, до почувань найглибшої приязні, які має український загал у відношенні до Німецької Армії та світоглядових і ідеологічних заложень Українського Революційного Націоналізму, Нова Українська Держава і її влада — стають у процес будівництва нового ладу в Європі і цілому світі, за якими розпочали боротьбу найбільші провідні мужі і народи нашої доби та заявляє волю й готовість взяти в цій боротьбі якнайбільш активну участь.

Ми боремося і кровавимося від самого початку у боротьбі проти марксистсько-московської потвори, бо доля судила нам бути висуненими на перший фронт на сході Європи. І тому з найбільшою радістю привітали ми факт виступу до цієї боротьби також інших народів і держав, які прийшли нам в цей спосіб з найбільшою поміччю.

Отже, будемо з ними дальше йти й дальше боротися. Нашим першим змаганням буде тепер створити якнайскорше Українську Збройну Силу, щоб вона відтяжила німецьку армію, пішла негайно в бій за повний і остаточний розвал московської тюрми народів. Рівночасно будемо старатися сконцентрувати найбільші зусилля в тому напрямі, щоб звільнені терени якнайскорше зорганізувати, привернути спокій, лад і порядок, усунути наслідки воєнних ділань, а, зокрема, урухомити й піднести якнайвище господарське життя. В той спосіб створимо здорові сильні підвалини нашої Державної Назалежності й будемо рівночасно в стані дати незалежну економічну допомогу Німецькій Армії.